Wszystkie materiały w sklepie (opisy, zdjęcia etc.) są własnością AvantiSklep.com. Kopiowanie ich bez naszej zgody w celach komercyjnych (w całości lub części) jest naruszeniem praw autorskich. Kopiowanie to podlega karze zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej. Dz.U.2006r. Nr 90 poz. 631.

Jeśli chcecie Państwo wykorzystać nasze zdjęcia w celach niekomercyjnych (w blogach o modzie, na grupach dyskusyjnych etc.) to jest to możliwe tylko w całości (wraz ze znakiem wodnym), należy wówczas podkreślić, że zdjęcia te pochodzą z AvantiSklep.com, www.avantisklep.com.